Heimtextil 2023 همه چیز را پوشش داده استمارتا Giralt Dunjó از FranklinTill توضیح می‌دهد: «با توجه به شرایط اضطراری زیست‌محیطی که در حال حاضر در آن قرار داریم، صنعت نساجی این مسئولیت را دارد که فرآیندهای خود را بررسی کند و آنها را برای بهتر شدن تغییر دهد. آژانس مشهور آینده محور از بریت،ا، مسئول ایده فضای محبوب ترند در سالن 9.0 در سال 2023 است، جایی که طراحی و منطقه روند دیدنی صحنه را برای آن آماده می کند. Heimtextil Trends 23/24. به طور طبیعی، مطابق با “م،فست مواد”، که کل منطقه را به طراحی پایدار متعهد می کند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/julia-hauch-heimtextil-2023-has-it-all-covered/20291874