6 نکته مهم ایمنی برای سایت های ساختمانیمنبع: amazonaw.com

برای همه بازدیدکنندگان و کارگران در محل ساختمان بسیار مهم است که از PPE لازم برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات مختلف در محل کار استفاده کنند. PPE های معمولی شامل کلاه های محافظ، دستکش، عینک، محافظ گوش یا ملحقات، چکمه، و لباس ها و جلیقه های با نفوذپذیری بالا هستند.

امنیت برای محل ساخت و ساز به مدیران اجرایی اجازه می دهد تا احتیاط کنند و رفاه و توجه بازدیدکنندگان و کارگران را افزایش دهند. قرار دادن من، آنها در اطراف سایت ضروری بود. کارگران باید در مورد نکات امنیتی محل ساختمان و علائم مختلف بدانند: علائم پیشگیری، علائم اجباری، علائم هشدار دهنده، علائم وضعیت ایمن و خاموش ، علائم تج،ات آتش نش،.

2. دستورالعمل های زیست محیطی را دنبال کنید

منبع: h3constructionanddesign.com

رعایت قو،ن و دستورالعمل های زیست محیطی حیاتی است. این یکی از نکات مهم ساختم، است که هر کارگر باید رعایت کند. در سایت های ساختم،، خطرات زیست محیطی رایج تر است.

این موارد بیشتر در فصول بار، یا زمست، اتفاق می افتد. با این حال، گاهی اوقات تاول خورشید بر روی محل ساخت و ساز نیز می تواند برای کارگران مشکل ایجاد کند.

بنابراین تمام اقدامات لازم را برای اطلاع کلیه کارکنان از جزئیات سایت و شرایط آب و هوایی انجام دهید.

3. مراقب ایمنی باشید

منبع: urban،use.ro

صرف نظر از اینکه قبل از بازدید از یک سایت ساختم، روی کل راهنما تمرکز کرده اید، این احتمال وجود دارد که ،ن های شما در حین کاوش در آن بد عمل کند. بنابراین، سعی کنید هنگام بازدید از محل ساختمان، در هنگام انجام هر قدمی بسیار محتاط باشید. ممکن است فلوتسام و جت سام انباشته، مواد تصفیه نشده، ابزار نوک تیز، یا سطوح خطرناکی بی قرار وجود داشته باشد که ممکن است باعث زخم های جدی شود. به این ترتیب، یکی از راه‌های امنیتی اصلی برای بازدید از مکان‌های ساختم،، محتاط بودن در هر مرحله است.

تضمین کنید که ،، گرد و غبار، میخ های آزاد و آب کهنه به سادگی در اطراف سایت قرار ندارند. محل ساختمان باید هر روز تمیز شود و ،یف بماند و امکان لغزش ها و ،وجی ها را فراهم کند.

4. ابزار را به طور من، ذخیره کنید

منبع: justrite.com

تضمین کنید که هیچ ابزاری نزدیک نیست و چراغ ها و دستگاه های برق را خاموش کنید. حفظ دستورالعمل‌های محل ساختمان به جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه‌ها یا در هر صورت آسیب رساندن به کارگران کمک می‌کند. چیدمان آنها در محل قانونی خود نیز یک مسیر ساده را در نظر می گیرد و مطمئن می شود که از سخت افزار من، برای انجام کار من، استفاده می کنید.

اغلب به دلیل استفاده نادرست از یک وسیله یا چرخ دنده، حوادث ناگوار رخ می دهد. سعی کنید از ابزارهای نامرغوب استفاده نکنید. با در نظر گرفتن همه موارد، از ابزار من، برای مراقبت سریع تر و ایمن تر از تجارت استفاده کنید.

قبل از شروع کار، تضمین کنید که ابزار و سخت افزار مورد استفاده از تغییر شکل یا آسیب آزاد شده است.

5. علائم هشدار را نصب کنید

منبع: haspod.com

یکی از ساده ترین و ساده ترین راه ها برای اطلاع رس، به مردم از خطرات و ا،امات محل ساخت و ساز، قرار دادن علائم مختلف است. این علائم هشدار دهنده به مردم در مورد خطرات احتمالی یا جاری اطلاع می دهد.

به ،وان مثال، اگر کارگران از ماشین آلات با صدای بلند استفاده کنند یا وسایل سنگین را جابجا کنید در ،مت خاصی از یک سایت ساختم، شما می تو،د قبل از ورود به این ،مت علامتی را برای استفاده از محافظ گوش من، قرار دهید. همچنین می تو،د علائم محدودیت سرعت یا تابلوهای ساخت و ساز در حال انجام را نصب کنید تا به عابران پیاده و دوچرخه سواران هشدار دهد که هوشیار بمانند.

اطمینان حاصل کنید که این علائم هشدار دهنده به راحتی قابل خواندن و به وضوح از فاصله دور قابل مشاهده هستند. می‌تو،د از نشانه‌هایی با نشانه‌های متنی، مبتنی بر تصویر یا ،یبی از هر دو استفاده کنید.

6. آموزش صحیح سایت

منبع: alertmedia.com

بسیار مهم است که همه کارگران و کارمند، که در کارگاه های ساختم، کار می کنند، آموزش ایمنی من، را ببینند. آنها باید به خوبی از تج،ات، ماشین آلات و جزئیات لازم پروژه آگاه باشند. این موارد به رفع اشتباهات و خطاها کمک می کند که در صورت عدم آگاهی این افراد می تواند خطرات جدی را در سایت ایجاد کند.

خط پایین

یکی از راه های تضمین رفاه در ساخت و ساز سایت ها با قرار دادن موانع، حصارها و دفاعیات است. اینها به جداسازی افراد از مناطق خطرناک با قدرت ولتاژ بالا یا ،یبات مصنوعی با بخار سمی کمک می کند.
منبع: https://architecturesideas.com/safety-tips-for-construction-sites/