گوو از ایجاد مدرسه طراحی برای “احیای معماری سنتی” حمایت می کند


[ad_1]

مجله معماران
گوو از ایجاد مدرسه طراحی برای “احیای معماری سنتی” حمایت می کند

مایکل گوو، وزیر مسکن، از گزارشی حمایت کرده است که خواستار ایجاد یک مدرسه معماری جدید است که «معماری سنتی را از صمیم قلب احیا کند».

The post حمایت Gove از ایجاد مدرسه طراحی برای “احیای معماری سنتی” اولین بار در مجله The Architects’
مایل بودن

[ad_2]
منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/gove-backs-creation-of-design-sc،ol-to-revive-traditional-architecture