چگونه استودیو Danthree فضاهای برند مجازی را با تجسم سه بعدی ایجاد می کنداین واقعیت که استودیو Danthree تجسم‌های سه بعدی را برای برندهای معروفی مانند Bora، Bretz، Emma، FSB، Interlübke، Jung و بسیاری دیگر طراحی و ایجاد کرده است، خود گویای این موضوع است. زم، که سازنده مبلمان درجه یک آلم، Interlübke قرار بود کاتالوگ جدیدی تولید کند، هانه ویلمان استودیو Danthree را وارد تصویر کرد. این طراح مستقر در برلین به Interlübke کمک می کند تا هویت برند خود را با دقت توسعه دهد و از مزایای تجسم های سه بعدی کامپیوتری متقاعد شده است. او در بازدید از استودیوی خود گزارش داد: “من قبلاً با چند ارائه دهنده رندر کار کرده ام.”
منبع: https://www.architonic.com/en/story/markus-hieke-،w-danthree-studio-creates-virtual-،nd-،es-with-3d-visualisation/20713175