چارچوب دانشگاه کامبریا 2023-27تیم‌هایی که برای این چارچوب انتخاب شده‌اند این فرصت را خواهند داشت تا روی مجموعه‌ای از پروژه‌ها با دانشگاه کار کنند که معمولاً حدود 1.2 میلیون پوند در سال برای ساخت و ساز هزینه می‌کند که شامل ارتقاء ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها از جمله اقامتگاه‌های دانشجویی، ساختمان‌های دانشگاهی، حوزه عمومی، امکانات ورزشی و واحدهای تجاری

انتظار می‌رود که ارزش ا،ر قراردادها کمتر از 300000 پوند باشد. چارچوب چهار ساله به هفت بخش ت،یم شده است که شامل طراحی چند رشته ای، معماری، مهندسی خدمات ساختمان، نقشه برداری کمیت، مهندسی عمران و سازه، خدمات طراح اصلی، مشاوره CDM و نقشه برداری ساختمان می شود.

با توجه به خلاصه: “ما در سال 2008 به ،وان دانشگاه کامبریا راه اندازی شد، ما بر اساس تجربه و سنت بیش از 150 سال آموزش عالی تاسیس شده ایم. ما یک دانشگاه رو به رشد و چند پردیسی هستیم که حدود 10000 دانشجو را در خود جای داده است.

گردش مالی دانشگاه تقریباً 56 میلیون پوند با هزینه های بدون پرداخت در حدود 23 میلیون پوند بود. تقریباً 8000 دانشجو و 900 کارمند در پردیس‌های کارلایل، لن،تر، آمبلساید، لندن، بارو و ورکینگتون دارد.

دانشگاه در نظر دارد برای هر لات دو تامین کننده را منصوب کند. دانشگاه هر لات را جداگانه ارزیابی می کند و ممکن است قرارداد هر لات را به تامین کنندگان مختلف واگذار کند. هیچ تعهدی نسبت به ارزش کل یا تعداد سفارش های ثبت شده در رابطه با این قرارداد وجود نخواهد داشت.

دانشگاه کامبریا در سال 2008 تاسیس شد و دارای پردیس هایی در لن،تر، آمبلساید و لندن است که مقر اصلی آن در کارلایل است. این دانشگاه دارای پنج موسسه تخصصی با تمرکز بر تجارت، صنعت و رهبری است. سلامتی؛ هنر؛ تحصیلات؛ و علوم، منابع طبیعی و مطالعات در فضای باز.

در سال 2020، من،تر DAY Architectural رقابتی را برای طراحی یک طرح بازسازی با کاربری مختلط 100 میلیون پوندی – شامل پردیس 13800 متر مربعی برای دانشگاه کامبریا – در مجتمع سیتاد، شهر برنده شد.

راه اندازی چارچوب جدید دانشگاه تنها یک هفته پس از برنده شدن Curl la Tourelle Head Architecture در رقابتی برای بازسازی کتابخانه اصلی کارلایل در دهه 1980 انجام شد.

در ماه سپتامبر، موزه خانه تولی و گا،ی هنری تراست نیز جستجویی برای یک معمار برای ارتقای جاه طلبانه نقطه عطف تاریخی درجه I در کارلایل آغاز ،د.

پیشنهادات برای گنجاندن در چارچوب 70 درصد از نظر کیفیت و 30 درصد از نظر هزینه ارزیابی خواهد شد.

جزئیات مسابقه

،وان پروژه چارچوب مشاوره چند لات Estates
مشتری دانشگاه کامبریا
ارزش قرارداد 600000 پوند
مهلت دور اول ظهر 18 ژانویه
محدودیت های متقاضیان موظفند جزئیات دو قراردادی را که سازمانشان طی سه سال گذشته تحویل داده است، از بخش ،تی یا خصوصی، ارائه دهند که با ا،امات دانشگاه مرتبط است.
اطلاعات بیشتر


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/compe،ions/university-of-،bria-framework-2023-27