همراه کردن صنایع دستی و فناوری با خانواده پرده


[ad_1]

اکنون، Läufer & Keichel مفهوم پرده را ادامه داده است و همراه با Zeitraum، دو نسخه کوچکتر با عملکردهای مختلف توسعه داده است: یکی «Curtain Couch» است: یک میز کناری با فرمت بزرگ و ارتفاع 38 سانتی متر که ایده پرده را یک قدم جلوتر می برد. همین امر در مورد «کنسول پرده» نیز صدق می‌کند، یک میز کنسول باریک به ارتفاع 90 سانتی‌متر که با آرامش به دیوار تکیه می‌دهد و به ،وان یک تکه مبلمان شیک به دیوار تکیه می‌دهد، جایی که می‌تواند به جایگاهی برای گلدان‌ها، مجموعه‌ای از کتاب‌ها یا مجسمه‌ای تبدیل شود: پرده. بالا، پس![ad_2]
منبع: https://www.architonic.com/en/story/zeitraum-bringing-craft-and-technology-together-with-the-curtain-family/20725985