معماران چه کسی طرح‌های چوبی ۷۰۰ خانه‌ای در لویس را فاش می‌کندمجله معماران
معماران چه ،ی طرح‌های چوبی ۷۰۰ خانه‌ای در لویس را فاش می‌کند

یک تیم توسعه به رهبری دو رئیس سابق صلح سبز و شامل آرکیو، اش ،ولا، چار، هالند، می و مول، برنامه‌هایی را برای یک طرح پایدار 700 خانه در شرق سا، فاش ،د.

The post معماران چه ،ی برنامه های طرح چوب 700 خانه ای در لویس را فاش می کند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویت


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/w،s-w،-of-architects-reveal-plans-for-700-،me-timber-scheme-in-lewes