مصاحبه های ویدیویی آرکیتونیک سال 2022اگرچه نمایشگاه‌های فیزیکی، گفت‌و،ا و سمینارهای حضوری در سال 2022 با استقبال خوبی روبه‌رو شدند، مجموعه‌ای از بینش‌های شخصی و بازتاب‌های حرفه‌ای برنامه جه، طراحی از سوی یک متخصص معماری و طراحی، ارزش محتوای نمایشگاه دیجیتال را نیز ثابت کرد. در اینجا پنج مورد از محبوب‌ترین مصاحبه‌های ویدیویی از سری برنامه‌های طراحی جه، در سال 2022 آورده شده است.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-architonic-video-interviews-of-the-year-2022/20700522