مجموعه نورپردازی جدید کاسینامحصولات نورپردازی به راحتی در کاتالوگ طرح های ک،یک و معاصر کاسینا قرار می گیرند و یک ،صر کلیدی را اضافه می کنند که برای هر پروژه طراحی داخلی ضروری است. آنها از پاییز 2023 در فروشگاه‌های کاسینا و پلتفرم تجارت الکترونیک این شرکت و همچنین از طریق ،ده‌فروشان منتخب در دسترس خواهند بود.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/c،ina-c،ina-039s-new-lighting-collection/20731092