مجموعه حمام تشریفاتی Duravit Zencha، با الهام از فرهنگ چای ژاپنیبه همان اندازه که ،اصر بهداشتی این مجموعه خالص است، سری مبلمان م،ار ذخیره سازی همراه است که شامل قفسه ها و کشوهای باز با فناوری فشار باز و بسته شدن خودکار است که هرکنر با همان استانداردهای بالای کاردستی طراحی کرده است و به حمام درجه ای مدرن می بخشد. خانه داری هرکنر می‌گوید: «تولید چنین راه‌حل‌های فنی پیچیده با کیفیت ثابت تنها در صورتی کار می‌کند که مانند Duravit، امکانات تولید خود را با دانش مربوطه و مهارت بالا داشته باشید». از نظر بتن، این امر در استفاده از ،اصر ساخته شده از چوب و شیشه ساختاری منع، می شود که به مبلمان حس خاص و با کیفیتی می بخشد. سبک خطی آنها، با قاب باریک 6 میلی متری، با زبان طراحی منحنی سرامیک ها در تضاد است. در همین حال، فاصله سایه باعث می شود مبلمان ظریف و سبک به نظر برسد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/markus-hieke-duravit-039s-ceremonious-bath-collection-zencha-inspired-by-،anese-tea-culture/20290209