مانند نیروی طبیعت: سیال، مبلمان ارگانیک دسفرما | اخبار | آرکیتونیکاین برند در سال 1994 توسط Kestutis Spokas در لیتو، تأسیس شد که پس از مدتی که در ایالات متحده گذرانده بود، با طراحان و دیگر خلاقان کار کرده بود و تا آنجایی که صحنه هنری دهه 1980 و 1990 می توانست ارائه دهد، بازگشته بود. اسپوکاس می‌گوید: تا نشان خود را در دنیای طراحی بگذارد.

Spokas می‌گوید: اسپوکاس می‌خواست مبلم، بسازد که بتواند انرژی منحصربه‌فردی را به فضا بیاورد، فرم‌هایی که تقریباً در حرکت دائمی به نظر می‌رسند، «مثل نگاه ، به شومینه» دختر و
منبع: https://www.architonic.com/en/story/nick-compton-like-a-force-of-nature-desforma-039s-fluid-،ic-furniture/20701390