مارلوئز فیشر، کارشناس اقتصاد دایره ای، “ساختمان ها چیزی بیش از یک بیانیه ماندگاری هستند”.Marloes Fischer: Circular Economy در مورد طراحی سیستمی است که در آن منابع و محصولات تا زم، که ممکن است با بالاترین ارزش ممکن در استفاده نگه داشته می شوند. اقتصاد دایره ای فعالیت اقتصادی را از مصرف منابع محدود جدا می کند. برای دستیابی به این هدف، مدل‌های ،ب‌وکار جدیدی برای پشتیب، از آن مورد نیاز است، مانند اشتراک‌گذاری، تعمیر، و ارائه محصولات به‌،وان خدمات، به جای مالکیت.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/simon-keane-cowell-buildings-are-more-than-a-statement-of-permanence-circular-economy-expert-marloes-fischer-talks-sustainability-and-design/20700725