شش سوال ضروری هنگام انتخاب کابین دوش مناسببا فضای زیاد زیر آن، سینی دوش برآمده ساده ترین راه برای اتصال زهکشی دوش به سیستم فاضلاب خانه است و لبه برآمده نگه داشتن آب سطحی داخل سینی را آسان می کند. با این حال، سینی‌های دوش کف همسطح، در حالی که لوله کشی دشوارتر است – فضای بین پرتوها را اشغال می‌کنند – گزینه بسیار لو،‌تری هستند، با کاربر، که می‌توانند به سادگی بدون نگر، از یک یا دو انگشت پا خود را غوطه‌ور کنند. علاوه بر این، رنگ و مواد در هنگام انتخاب سینی دوش مورد توجه بیشتری قرار می گیرد، زیرا طراحان می توانند سینی دوش را با رنگ، الگو یا بافت سطوح حمام اطراف تطبیق دهند یا تضاد کنند.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-six-essential-questions-when-c،osing-the-right-s،wer-enclosure/20706629