سیستم های چرخشی KALDEWEI حمام را به یک اسپا خصوصی تبدیل می کندبا عملکرد نور طیفی خود، چرخش سیستم ها از کالدوئی یک اثر متقابل جذاب از نور، هوا و آب ایجاد کنید. چه یک نور محرک، قرمز تیره، یک سبز ملایم، ابریشمی، یک نور آبی مطبوع یا یک نور سفید خنثی – تأثیر مثبت نور و رنگ بر بدن و روح همیشه شناخته شده است و در ،یب با آب، آرامش عمیق‌تری را تضمین می‌کند. برای تجربه سلامتی نهایی، یک ماساژ تسکین دهنده آب یا هوا را می توان به راحتی با انرژی نور طیفی ،یب کرد.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/kaldewei-kaldewei-whirl-systems-turn-the-bathroom-into-a-private-spa/20287643