ساکنان Graven Hill می گویند خانه های “identikit” رویای خودسازی را تضعیف می کنندمجله معماران
،نان Graven Hill می گویند خانه های “identikit” رویای خودسازی را تضعیف می کنند

،نان بزرگترین سایت ساخت‌وساز شخصی و سفارشی بریت،ا به دلیل اینکه گفته می‌شود این طرح را به یک ساختمان «کوکی‌کاتر» پر از خانه‌های «identikit» تبدیل کرده، به شورای محلی حمله کرده‌اند.

The post ،نان Graven Hill می گویند خانه های “identikit” در حال تضعیف “رویای خودسازی” هستند اولین بار در مجله The Architects’
او جسل


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/graven-hill-residents-say-identikit-،mes-are-undermining-self-build-dream