ساخته شده برای بی نهایت: NEOO توسط Object Carpet


[ad_1]

برای اینکه این اتفاق متوقف شود، نیاگا و Object Carpet هم پوشش، هم پارچه پشتی و هم ،ب را به طور اساسی توسعه داده اند. NEOO بدون پرکننده تولید شده و با یک ،ب پلی استر خلاقانه پردازش می شود. لارس ،ک، مدیر تولید و توسعه در Object Carpet توضیح می دهد که پس از استفاده، بنابراین نیازی به جداسازی مواد نیست. NEOO که برای استفاده فشرده بهینه شده است، تمام ا،امات یک فرش قراردادی برای هتل ها و دفاتر را برآورده می کند. اگر فرش روزی منسوخ شود، می‌توان آن را کاملاً ذوب کرد و به صورت گلوله درآورد، که سپس می‌توان از آن برای ساخت فرش‌های جدید NEOO استفاده کرد – بدون هیچ افت کیفیت. علاوه بر این، پلی استر بازیافتی مزیت بزرگ فرآیند تولید را ارائه می دهد که به طور کلی چهار تا پنج برابر انرژی کارآمدتر است.[ad_2]
منبع: https://www.architonic.com/en/story/markus-hieke-made-for-infinity-neoo-by-object-carpet/20707165