رنگ سال پنتون را زنده می کند



رنگ سال امسال، Viva Magenta، 18-1750، به ،وان “سیگنال قدرت” انتخاب شد. بی باک، خوش بین و پرانرژی. با این حال – با توجه به اینکه هر فضای داخلی به اندازه این سایه جسورانه و سرکش نیست – طراحان ممکن است تعجب کنند که چگونه Viva Magenta را می توان در دکوراسیون داخلی در هر بخش پذیرفت. و اصلاً چرا باید رنگ گرم و جسورانه ای مانند Viva Magenta را در آغوش گرفت؟




منبع: https://www.architonic.com/en/story/ultrafabrics-ultrafabrics-bringing-the-pantone-color-of-the-year-to-life/20721914