دومین گزارش نیمه سالانه RMJM – RMJMاین نشریه دومین ،مت از مجموعه نیمه سالانه RMJM است که در آن پروژه‌ها، مصاحبه‌ها و نظرات مختلفی را به اشتراک می‌گذاریم. در 6 ماه پس از اولین گزارش، دفاتر ما در سرتاسر جهان با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند و در ازای آن جوایز زیادی را به ،وان تقدیر از کار برجسته خود دریافت کرده‌اند.

برای مشاهده گزارش و ،ب اطلاعات بیشتر در مورد کار در حال انجام RMJM، کلیک کنید اینجا.


منبع: https://rmjm.com/rmjms-second-semi-annual-report/