تغییر معماری سنتی با طراحی نور اتمسفریکnoa توضیح می‌دهد: «از طریق یک مک،سم فراحسی، یک موسیقی سبک و موسیقی ایجاد می‌شود که نه تنها با حجم و حجم، و در نتیجه با تعداد بازدیدکنندگان مرتبط است، بلکه به نیروی محرکه نصب نیز تبدیل می‌شود.» “نتیجه یک رقص اصیل و منحصر به فرد از نور و صدا است که سفر احساسی بازدیدکنندگان را غنی تر می کند.” با ،یب معماری و فرهنگ تاریخی با نورپردازی مدرن و فناوری حسگر، فضا به یک تجربه احساسی، تعاملی و کاملاً بدیع تبدیل می‌شود.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/james-wormald-transforming-traditional-architecture-with-atmospheric-lighting-design/20704045