بهترین کار خود را با جهان به اشتراک بگذارید!امسال با اضافه شدن دسته جدید «محصولات طراحی، فناوری» و بازگشت گالا جوایز AZ، مورد انتظارترین رویداد زنده تابستان، هیجان انگیزتر از همیشه خواهد بود. پروژه های سال در شرکت متخصصان صنعت داخلی و بین المللی جشن گرفته می شود.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/azure-share-your-best-work-with-the-world/20703848