برج جنجالی بریکستون Adjaye توسط سازنده برداشته شدمجله معماران
برج جنجالی بری،تون Adjaye توسط سازنده برداشته شد

برنامه‌های مورد مناقشه Adjaye Associates برای یک برج اداری در بری،تون، تنها چند روز قبل از برگزاری جلسه استماع کلیدی در مورد این طرح، توسط توسعه‌دهنده لغو شده است.

The post برج جنجالی بری،تون Adjaye توسط سازنده خارج شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
ریچارد ویت


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/news/adjayes-controversial-brixton-tower-withdrawn-by-developer