بازتاب‌های فراتر: آینه جوبیله ادرا


[ad_1]

در نتیجه، در عین طراحی جسورانه، جاودانه است. آینه Jubilé در هر دو فضای داخلی تاریخی، مدرن و معاصر – در Pal،o Durini (نمایشگاه Edra در میلان)، یک ویلا یا آپارتمان شهری مدرنیستی من، است. هر اثری جشن زندگی است. هامبرتو می‌گوید من واقعاً به فضایی که در آن ،ن خواهد شد فکر نمی‌کنم، زیرا مهم نیست به کجا ختم می‌شود، این پیام اصلی با خود خواهد بود.[ad_2]
منبع: https://www.architonic.com/en/story/edra-spa-transcending-reflections-edras-jubile-mirror/20734283