استفان دیز در تغییر چهره نمایشگاه هاو هنوز.

همه ما می د،م که چشم انداز منصفانه در حال تغییر است. یا باید تغییر کنه دیز به سرعت اشاره می کند، شاید تا حدودی دیپلماتیک، که این نمایشگاه های تجاری در مقیاس بزرگ «احتمالاً پایدارترین چیز نیستند»، و در واقع، همه ما از آنچه او به ،وان «Messe blues» (بلوز منصفانه) توصیف می کند رنج می بریم. جایی که فرسودگی ناشی از یک تقویم عادلانه بی امان می تواند منطق همه آن را زیر سوال ببرد. و اعتبار آنچه را که در نمایش است زیر سوال ببرید. من نمی گویم که هر نمایشگاهی ارزش نمایشگاه را دارد، منظورم این است که ما می د،م که … هر سال از ما سوال می کنیم که “آیا این واقعا ضروری بود؟” اما مثل زم، است که یک مجله خوب باز می کنید. هر صفحه خوب نیست.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/simon-keane-cowell-fair-share-stefan-diez-on-the-changing-face-of-trade-fairs/20704863