آیا پنل‌های خورشیدی روی سقف‌های رو به شرق کار می‌کنند؟


[ad_1]

آیا پنل‌های خورشیدی روی سقف‌های رو به شرق کار می‌کنند؟ آره! جهت گیری آنها را در معرض نور مستقیم خورشید قرار می دهد. از آنجایی که پنل های خورشیدی بیشتر بر روی پشت بام ها نصب می شوند، برای حدا،ر تولید برق خورشیدی مهم است که سقف به کدام جهت است. با این حال، می‌تو،د پنل‌های خورشیدی را روی ا،ر سقف‌ها نصب کنید.

با وجود اینکه توصیه می شود برای تولید بیشترین برق، پنل های خورشیدی را به سمت ج، قرار دهید، گاهی نصاب ها انتخاب زیادی ندارند. آنها با جهت شیب سقفی که در دسترس است کار می کنند. این برای هر ،ی که مایل به سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر است دلگرم کننده است.

سقف من باید به کدام جهت باشد؟

خورشید مسیری دارد که در حین گردش زمین به دور خود آن را طی می کند. به ،وان یک مدار بیضوی شناخته می شود. این مسیر بر طول روز و میزان دریافت نور خورشید در زمان های مختلف در هر فصل تأثیر می گذارد. محور کج شده زمین مسئول این فصول است. همچنین زاویه و جهت خورشید را تعیین می کند که بر میزان اشعه خورشیدی که صفحات خورشیدی می گیرند تأثیر می گذارد.

موقعیت خورشید عامل اصلی در عملکرد منظومه های خورشیدی در اینجا بر روی زمین است. در نیمکره شمالی، خورشید در طول سال در ،مت ج،ی آسمان حرکت می کند. به طور مشابه، حرکت آن در ،مت شمالی آسمان در نیمکره ج،ی دیده می شود. بنابراین، جهت و زاویه پنل های خورشیدی بر میزان انرژی خورشیدی تولید شده در نقاط مختلف جهان تأثیر می گذارد.

تغییر موقعیت خورشید در آسمان در طول روز.

منبع تصویر: pbslearning media.org

هنگام نصب سیستم های خورشیدی، کارشناسان خورشیدی مشتاق هستند گرایش. جهت پنل های خورشیدی تعیین می کند که روزانه چه مقدار نور خورشید دریافت می کنند. البته اگر پانل ها بیشترین نور مستقیم خورشید را دریافت کنند، توان ،وجی خورشیدی بیشتر خواهد بود. در ادامه به جهت گیری های مختلف خواهیم پرداخت.

سقف با پانل خورشیدی نصب شده است.

منبع تصویر: moneysavingexpert.com

الف) جهت گیری رو به ج،

این جهت برای خانه هایی در نیمکره شمالی ایده آل است. پنل های خورشیدی در این مکان ها می توانند به سمت ج،، شرق یا غرب باشند. البته خورشید از شرق طلوع می کند، از ج، عبور می کند و در نهایت در غرب غروب می کند. از این رو، آنها در نهایت بیشترین نور مستقیم خورشید را می گیرند.

    نور خورشید توسط پنل های خورشیدی در ساعات مختلف روز دریافت می شود.

منبع تصویر: energyd.ie

سیستم های انرژی خورشیدی در این مکان ها پتانسیل تولید مقادیر مختلف برق خورشیدی را در طول روز دارند. بنابراین، این سیستم انرژی خورشیدی تولید شده و باری که توسط انرژی خورشیدی اداره می شود را به صورت روزانه به حدا،ر می رساند. این کار را با کاهش زمان بالای استفاده انجام دهید تا انرژی خورشیدی تولید شده بتواند به نفع صاحبان خانه باشد. از این رو، مصرف برق یک خانوار بر اساس زمان تولید برق بیشتر خواهد بود.

یک سیستم استاندارد روی سقف رو به ج، احتمالاً 4060 کیلووات ساعت در سال تولید می کند که به راحتی منبع مورد نیاز یک خانواده را پوشش می دهد. جهت گیری رو به ج، عمدتاً در نیمکره شمالی توصیه می شود.

ب) جهت گیری رو به شرق

جهت گیری رو به شرق نیز به همان اندازه خوب است زیرا برای اولین بار شروع به تولید برق از پرتوهای خورشید صبح زود می کند. آنها همچنین اولین ،، هستند که تولید برق را قبل از ظهر که جهت خورشید تغییر می کند متوقف می کنند. پنل های خورشیدی نصب شده در این جهت برای خانوارهایی که بیشتر فعالیت های خود را در صبح انجام می دهند ایده آل هستند.

با این وجود، مقدار انرژی خورشیدی تولید شده را می توان با استفاده از یک آرایه خورشیدی بر خلاف پنل های خورشیدی افزایش داد. آرایه خورشیدی مجموعه ای از واحدهای خورشیدی است که از تعداد زیادی پنل خورشیدی تشکیل شده است. می توان آن را متن، با نیازهای انرژی صاحب خانه خورشیدی طراحی کرد.

سلول فتوولتائیک، ماژول خورشیدی، پنل خورشیدی، آرایه خورشیدی.

منبع تصویر: energyresearch.ucf.edu

ج) جهت گیری رو به غرب

پانل های رو به غرب نیز می توانند برق تولید کنند اما نه به اندازه جهت ج، یا شرق. پنل های خورشیدی رو به غرب به طور معمول آ،ین پنل هایی هستند که نور خورشید را دریافت می کنند زیرا خورشید در ساعات عصر رو به غرب است. برای ،، که در طول روز از خانه دور هستند پیشنهاد می شود اما در عصر موجود است. بازده خورشیدی در این دوره با،ت.

زاویه شیب آرایه خورشیدی و ،وجی.

منبع تصویر: greentechrenewables.com

د) جهت انشعاب شرق-غرب

جهت ت،یم شرق به غرب نیز امکان پذیر است. این جهت برای خانه هایی در نیمکره شمالی توصیه می شود. در این جهت پانل های خورشیدی، پنل های خورشیدی رو به شرق در صبح نور را جذب می کنند، در حالی که پانل های رو به غرب در بعد از ظهر و عصر در معرض نور خورشید قرار می گیرند. این اتاق را برای یک پنجره تولید برق بزرگتر می دهد.

علاوه بر این، به صاحب خانه اجازه می دهد تا در طول روز برق داشته باشد. با این وجود، مقدار انرژی خورشیدی تولید شده در مقایسه با انرژی تولید شده توسط پنل های خورشیدی که رو به ج، هستند، کم است.

جهت گیری پنل خورشیدی شرقی-غربی.

منبع تصویر: solarquotes.com.au

مقدار الکتریسیته تولید شده از ،یب این دو جهت به طور قابل توجهی کمتر از مقدار تولید شده توسط پنل های خورشیدی رو به ج، است. ،وجی حدود 15 تا 20 درصد کمتر است.

،وجی خورشیدی در جولای 2020 در زمان های مختلف روز

منبع تصویر: nea.org.uk

ه) جهت گیری رو به شمال

جهت گیری رو به شمال برای خانه هایی که در نقاط خاصی از جهان واقع شده اند امکان پذیر است. نصب پانل ها بر روی سقف رو به شمال برای صاحبان خانه های ،ن در نیمکره ج،ی توصیه می شود. با این حال، این جهت گیری ایده آل نیست زیرا مقدار برق خورشیدی تولید شده توسط پانل ها کم است.

پانل ها رو به نیمکره ج،ی نصب می شوند که نور مستقیم خورشید بسیار کمی را دریافت می کند. بنابراین، سرمایه گذاری در یک آرایه خورشیدی به حدا،ر رساندن مقدار انرژی خورشیدی تولید شده کمک می کند.

مهمترین عامل در هنگام نصب پنل خورشیدی کدام است: جهت یا زاویه پنل های خورشیدی؟

هم جهت گیری و هم زاویه پنل خورشیدی بر کارایی یک سیستم انرژی خورشیدی تأثیر می گذارد. در طول نصب پنل خورشیدی، یک نصاب خورشیدی ممکن است مشتاق باشد که اطمینان حاصل کند زاویه پانل درست است. با این حال، مهم ترین عامل در هنگام نصب نیست. جهت گیری صحیح آن چیزی است که اهمیت بیشتری دارد.

جهت گیری اشتباه به این م،ی است که پانل ها در طول روز به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند. این به ،ه خود بر انرژی خورشیدی تولید شده تأثیر منفی می گذارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که زاویه اشتباه در جهت گیری صحیح انرژی بیشتری نسبت به زاویه صحیح در جهت گیری اشتباه تولید می کند.

بهترین جهت برای پنل های خورشیدی چیست؟

جهت پنل خورشیدی داروین

منبع تصویر: solarquotes.com.au

جهت گیری های غیر مشابه مقادیر مختلفی از انرژی خورشیدی را تولید می کنند. جهت توصیه شده برای صفحات خورشیدی به سمت ج، است. این به این دلیل است که پانل ها در طول روز نور مستقیم خورشید را دریافت می کنند. در نیمکره شمالی، خورشید در نیمه ج،ی آسمان قرار دارد. بنابراین، منظومه شمسی بیشترین برق را تولید می کند.

صاحبان خانه های خورشیدی که این جهت را انتخاب می کنند از انرژی خورشیدی در سراسر جهان لذت می برند. آنها به برق شبکه متکی نیستند که منجر به قبض انرژی اضافی می شود.

در مجموع، عوامل متعدد دیگری نقش مهمی در تعیین میزان تولید انرژی خورشیدی دارند. جهت سقف تنها عامل تعیین کننده نیست، زیرا باید در نظر بگیرید که آیا پنل های خورشیدی قابل تنظیم یا با جای ثابت را تهیه کنید.

سوالات متداول

1. آیا مهم است که پنل های خورشیدی در کدام جهت قرار دارند؟

این مهم است که پنل های خورشیدی به چه سمتی روبرو می شوند زیرا مقدار برق خورشیدی تولید می کنند. جهتی که آنها رو به رو هستند، میزان نور خورشیدی که پانل ها دریافت می کنند را تعیین می کند. حتی اگر عوامل دیگری مانند تعداد پانل ها بر تولید خورشیدی تأثیر بگذارد.

2. آیا می توان پنل های خورشیدی را بر روی سقف شرقی-غربی نصب کرد؟

پنل های خورشیدی را می توان بر روی سقف های رو به شرق به غرب نصب کرد و همچنان برق قابل توجهی تولید می کند. در صبح، پانل های فضای سقف رو به شرق، نور خورشید را دریافت می کنند، در حالی که پانل های سقف های رو به غرب در بعد از ظهر و عصر نور مستقیم خورشید را دریافت می کنند.

3. چرا پنل های خورشیدی روی سقفی که رو به شرق است نیاز به نورسنجی دارند؟

برق خورشیدی تولید شده از سقف های رو به شرق ممکن است حدود 15 تا 20 درصد کمتر از برق تولید شده توسط پانل های رو به ج، باشد. در نتیجه، صاحب خانه خورشیدی نیز ممکن است از برق شبکه برای تکمیل برق استفاده کند.

نت مترینگ چگونه کار می کند

منبع تصویر: solaflec.com

در طول صورتحساب از مفهوم نت مترینگ استفاده می شود. صاحب خانه قبض برق را بر اساس مصرف انرژی دریافت می کند. آنها برای برق اضافی شبکه مصرف شده پس از اتمام برق خورشیدی پرداخت می کنند.

4. چه اتفاقی می افتد وقتی یک جهت خورشیدی رو به شرق فاقد اندازه گیری شبکه باشد؟

صاحبان خانه های خورشیدی با جهت گیری رو به شرق و فاقد اندازه گیری شبکه از برق شبکه استفاده می کنند. از آنجایی که پانل های رو به شرق صبح ها برق تولید می کنند، بیشتر آن هدر می رود زیرا صاحبان خانه در طول روز در خانه نیستند.

پس از بازگشت، انرژی خورشیدی بسیار کمی تولید می شود. بنابراین مصرف برق شبکه آنها زیاد است و قبوض انرژی آنها نیز افزایش می یابد.

5. جنبه منفی یک شیب سقف رو به شرق چیست؟

سیستم‌های خورشیدی رو به شرق مانند بقیه جهت‌ها انرژی تولید می‌کنند. با این حال، ،وجی ی،ان نیست. برای پانل های رو به شرق، برق تولید شده حدود 15 تا 20 درصد کمتر از برق تولید شده توسط پانل های رو به ج، است. این به این دلیل است که صفحات خورشیدی فقط از صبح تا حوالی ظهر نور خورشید را دریافت می کنند.

علاوه بر این، صاحبان سیستم های خورشیدی می توانند هزینه بیشتری را برای قبض برق هزینه کنند. آنها از برق شبکه استفاده می کنند زیرا توان تولید شده توسط جهت گیری رو به شرق در ساعات عصر کم است. آنها در این مدت برق کمتری تولید می کنند.

[ad_2]
منبع: https://www.archute.com/solar-panels-work-on-an-east-facing-roof/