آن را سبک نگه دارید: صندلی بیرونی Lamorisse Pedrali | اخبار | آرکیتونیک© Architonic برای اطلاعات بیشتر در مورد آ،ین محصولات، روندها و شیوه های معماری و طراحی به مجله Architonic سر بزنید.


منبع: https://www.architonic.com/en/story/architonic-keep-it-light-pedrali-039s-lamorisse-outdoor-chair/20713210