آرکیتونیک 20 ساله شد! دو دهه ارائه بهترین محصولات و موادآیا قبلاً ملاقات کرده ایم؟

نه، این یک خط گفتگو نیست. این یک سوال واقعی است. ببینید، من با افتخار می گویم که اکنون بیش از یک دهه است که سردبیر Architonic هستم. و در طی آن مدت، من – و، البته، تیم گسترده‌تر – به اندازه کافی خوش شانس بوده‌ایم که با بسیاری از جامعه خود شخصاً ملاقات کنم.

ببینید، Architonic ممکن است یک تجارت دیجیتال پیشگام باشد، اما، از ابتدا، یک تجارت مردمی نیز بوده است.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/simon-keane-cowell-architonic-turns-20-two-decades-of-curating-the-best-in-،ucts-and-materials/20718502